Profesionální péče o Vaši půdu.

prodej půdy

O NÁS

nákup půdy přerov

Agroterra je ekonomicky stabilní společnost, která navazuje na dlouholetou tradici zemědělské činnosti.

Nejprve jako fyzické osoby a po desetileté činnosti jsme založili tuto společnost. Mezi hlavní činnosti patří nákup a prodej zemědělské půdy pro zemědělce a investiční společnosti. V současné době pokrývá naše společnost celé území Moravy a Slezska. Kontinuálně rozšiřujeme a zkvalitňujeme naše služby ve všech oblastech našeho podnikání. Díky tomu jsme si získali důvěru našich klientů, která se v mnoha případech stala dlouhodobým partnerstvím.V rámci komplexních služeb nabízíme:

 

  • Komplexní odborné služby v oblasti zprostředkování nákupu a prodeje zemědělské půdy
  • Vyhledání kupujícího, vypracování kupní smlouvy, návrhu na vklad do katastru nemovitostí, zhotovení daňového přiznání
  • Disponujeme databází seriózních investorů a majitelů zemědělské půdy, mající zájem dlouhodobě investovat do zemědělských majetků po celé ČR
  • Nájemní smlouvy a ostatní právní servis

Naším cílem je, aby pro každého z Vás byla Profi Agroterra s.r.o. synonymem kvality, odpovědnosti a důvěry, kdykoliv se spolu setkáme.

 


kontakt

 

 

 

 

nákup a prodej

více o našich Službách

Pozemek je označení pro určitou část zemského povrchu vyčleněnou nějakou hranicí, např. vlastnictvím, způsobem využití, katastrálním územím, regulačním plánem, územním rozhodnutím apod. Může se jednat o jednu parcelu, ale i o jejich soubor. Parcela je konkrétní část pozemku vyčleněná v katastrální mapě a označená parcelním číslem.

 

 

Rozlišujeme dva typy parcel. Stavební, tj. zastavěná plocha a nádvoří a ostatní pozemkové parcely, tj ostatní plochy, zemědělské pozemky (orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty), lesní pozemky a vodní plochy.  Pokud prodáváte pozemek, může se skládat i z několika výše uvedených parcel.  Vždy byste měli přesně vymezit, o jaký pozemek se jedná, jaké jsou jeho rozměry, o jaký druh pozemku se jedná. Vykupované nemovitosti musí být stále v majetku prodávajícího. Zástavy, břemena, popř. jiné právní vady nejsou překážkou výkupu.

 

Vzhledem k tomu, že naše společnost pozemky nenakupuje, probíhá ocenění pozemků za součinnosti místních zemědělců a zemědělských společností.

Pokud jste od nás obdrželi nabídku na odkup vašeho pozemku a skutečně uvažujete o prodeji, zcela jistě vás zajímá, jak samotný obchod probíhá.

 

 

 

postup prodeje

Vzhledem k tomu, že naše společnost organizuje nákup zemědělské půdy pro koncové zákazníky, což jsou převážně zemědělská družstva, soukromí zemědělci a investoři, tak je obchod velice jednoduchý a lze jej formulovat následovně:

2

Sepsání a kontrola kupní smlouvy

Ve smlouvě je podstatné, aby bylo správně definováno kdo, komu, co prodává a za jakých podmínek. Naše kupní smlouvy jsou vyhotoveny léty prověřenou advokátní kanceláří. Klademe důraz na to, aby všichni účastníci kupní smlouvy obdrželi návrh smlouvy dopředu ke konzultaci se svým právním zástupcem popř. s rodinou, a to buď písemnou formou, nebo elektronickou poštou.

1

Jednání o ceně a podmínkách prodeje

Je pochopitelné, že své pole chcete prodat za co nejvyšší cenu, avšak ne vždy je v našich silách určit přesnou cenu v nabídce. V tomto případě jsme ochotni o ceně jednat a vaše požadavky s našimi klienty probrat. Dále je nutné stanovit, kdy a za jakých podmínek je zaplacena kupní cena. Možností se nabízí několik, a to v návaznosti na výši kupní ceny. Pokud je kupní cena nižší než limit, který stanovuje zákon č. 254/2004 Sb., Zákon o omezení plateb v hotovosti (dále jen „zákon“), snažíme se vždy prodávajícím vyjít vstříc a uhradit kupní cenu v hotovosti. Je-li kupní cena vyšší než limit stanovený zákonem, řešíme úhradu kupní ceny převodem na vámi zvolený účet popř. vyhotovení smlouvy o advokátní úschově.

4

Vypracování daňového přiznání a platba daně z nabytí nemovitých věcí

Po převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí je třeba podat ve lhůtě stanovené zákonem daň z nabytí nemovitých věcí. Přílohou daňového přiznání je kupní smlouva, vyrozumění z katastru nemovitostí a příp. znalecký posudek. Ve většině případů zařizujeme vypracování daňových přiznání my nebo náš klient, kupující.

 

 

 

3


Podpis smluv, předání kupní ceny a vklad do katastru nemovitostí

Pokud všichni účastníci řízení souhlasí s návrhem kupní smlouvy, přejde se k samotnému podpisu. Podpis se provedeme ve vašem místě bydliště, a to na příslušném obecním úřadě nebo poště, která má zřízenou službu ověření podpisu tzv. CZECH POINT. Pokud je dohodnuto, že peníze budou uhrazeny v hotovosti, tak náš obchodní zástupce vám částku předá při podpisu samotné smlouvy. Následně ověřenou kupní smlouvu podáme za vás na příslušný katastrální úřad a uhradíme správní poplatek ve výši 1.000,- Kč.

Kontakt

Zájemcům o prodej zemědělských pozemků, kteří nemají čas transakci sami zrealizovat, nabízíme kompletní servis. Stačí nás pouze kontaktovat.

Agroterra s.r.o.
IČ: 08247196  DIČ: CZ08247196  Bankovní spojení: 115-9955790237/0100    Adresa: Olomoucká 2613/4, 796 01 Prostějov  Spisová značka: C 112676


 

Petr Ocilka
jednatel

    +420 778 908 908
    ocilka@agro-terra.cz


Copyright © 2011 Profi Agroterra s.r.o. | Web vytvořila agentura BOXART